Connecta’t. Educació artística

Cultural

 • Teixir xarxes de comunicació positiva i pensament proactiu entre la joventut, incloent xarxes de solidaritat i fomentant la participació social.
 • Fomentar l'educació en valors a través de la xarxa mitjançant la creació d'un espai educatiu online amb contingut lúdic i motivador durant la crisi del COVID-19. 
 • Foment de l'ús del valencià com a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament. 
 • Divulgació de referents amb contingut educatiu i valors. 

Tres línies temàtiques:

 1. Participació (1a setmana)
 2. Feminisme (2a setmana)
 3. Interculturalitat (3a setmana)
 • Reptes educatius a través d'estratègies artístiques ( Fotografia, Audiovisuals i Microrelats) 
 • Promoció de referents en joventut: Programació de directes de testimoniatges, accions i/o actuacions en relació als temes i d'interès públic de persones i professionals actives.

 

 • Dia i hora de l’activitat: Tots els dies a les 17h.
 • Grup d’edat dirigit: 18-30

Instagram Facebook Twitter

Connecta’t. Educació artística