Directes d’Instagram #PerCasaAmb

Educació en valors, participació-voluntariat, creativitat

Introducció

Durant el temps de confinament la joventut ha vist com el seu temps lliure ha augmentat i necessita més activitats per omplir-lo. No obstant això, els seus referents continuen sent els mateixos.

Tenint en compte açò, pretenem aprofitar a aquests referents per a transmetre a les persones joves missatges positius. I per a fer-ho emprarem una de les seues ferramentes preferides: els directes d’Instagram.

Objectius

  • Fomentar l’educació en valors a través de les xarxes socials d’una manera propera.
  • Crear espais de participació virtual.
  • Afavorir la creativitat
  • Transmetre missatges positius i d’educació en valors durant el temps de confinament

Continguts

  • Creativitat
  • Educació en valors
  • Participació

Metodologia

Una vegada al mes, es realitzarà un directe d’Instagram en el que, a manera d’entrevista, els i les joves faran preguntes a la persona triada per saber més d’ell o ella i del seu missatge.

Prèviament, es contactarà amb diferents persones joves de la comunitat valenciana que tinguen certa influència per a la joventut i s’acordarà tant la data i hora del directe com en quins temes es farà especial incidència.

Una vegada fet açò s’anunciarà el dia i l'hora del directe, que es realitzarà des del mateix compte d’Instagram d’aquesta persona.

  • Dia i hora de l’activitat: Tots els divendres a les 19.00
  • Grup d’edat dirigit: 18-30

Instagram Facebook