Iep! Joves per casa

Cultural, participació-voluntariat, recreatiu-esportiu, tecnologies-informació-comunicació, creativitat

Durant aquests dies de confinament la joventut té molt de temps lliure que no pot utilitzar en les seues activitats habituals d’oci educatiu. Aquestes hores les solen emprar en les xarxes socials, però arriba un moment que ja no tenen idees per a fer servir a aquestes xarxes. Aquesta és la finalitat d’aquesta proposta, donar contingut a les xarxes socials i que siguen els mateixos joves qui generen contingut per a connectar-se uns amb altres.

Objectius:

 • Oferir alternatives d’oci educatiu durant l’època de confinament pel COVID-19.
 • Crear espais de participació virtual.
 • Crear xarxes de participació entre diferents joves a través de les xarxes socials que habitualment utilitzen

Continguts:

Cada setmana el repte serà diferent, per tant, també els continguts a treballar.

 • Participació 
 • Bon ús de les xarxes socials
 • Educació digital
 • Educació física: habilitat
 • Foment de l’hàbit lector
 • Creativitat

Metodologia:

Els divendres de cada setmana (si el divendres és festiu, es farà dijous) a les 17 h per les stories d’instagram es llençarà un “repte” per posar a prova diferents habilitats. D’aquesta manera, estaran disponibles perquè els i les joves que vulguen puguen fer-los. Les persones joves que ho facen, han de pujar el repte fet a les seues stories i etiquetar el compte d’algun amic o amiga a qui repte per fer-ho també, a més utilitzarà els hashtags adients per poder arribar a més gent.

#APLAUDIMENTSVIRALS
Els i les joves han de gravar els diferents aplaudiments que es fan als seus carrers i penjar-los a les històries d’instagram amb el hashtag #aplaudimentsvirals. Tots els dies es compartiran alguns d’aquests aplaudiments i es recordarà que poden participar totes les persones que vulguen. Quan aquesta situació acabe es crearà un vídeo recopilant tots els aplaudiments que servirà per a fer un agraïment general a tots i totes els que han fet possible superar-la, però de manera especial a la joventut que ha complit en el que es demanava, quedant-se a casa.

Reptes

 • Dia i hora de l’activitat: El repte es llençarà el divendres de cada setmana a les 17 h.
 • Grup d’edat dirigit: 12-30

VídeoClips

 • Dia i hora de l’activitat: 23 d’abril a les 15h.
 • Grup d’edat dirigit: 18-30

#DiariDeQuarantena

 • Dia i hora de l’activitat: 21 d’abril a les 15h.
 • Grup d’edat dirigit: 12-30

#AplaudimentsVirals

 • Dia i hora de l’activitat: Apareix a la programació el dissabte 11 d’abril a les 20h, però és un repte que es pot fer tots els dies.
 • Grup d’edat dirigit: 12-25

#RapHomenatge

 • Dia i hora de l’activitat: Els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril a les 10h.
 • Grup d’edat dirigit: 12-30

#Quèsapsde...

 • Dia i hora de l’activitat: Dilluns a les 17 h.
 • Grup d’edat dirigit: 12-30

Instagram Facebook