Oci des de casa

Gastronomia, creativitat, cultural, recreatiu-esportiu, participació-voluntariat

Un animador juvenil dura a terme la realització de tallers de cuina, masterclasses de fotografia, iniciació a la fotografia en xarxes socials, manualitats do it yourself per a xarxes entre d'altres, i la dinamització de jocs de taula i jocs de rol adaptats a les tecnologies fent servir xarxes socials i apps de màxima afluència entre els joves (Instagram, Facebook, Tik Tok, Skype, Discord...). A més dels tallers i activitats per a que els joves repliquen a casa, la present iniciativa proposa la dinamització de jocs de taula I de rol a través de medis I plataformes digitals. A banda de la seua funció lúdica, el joc de taula es converteix en un instrument generador de transversalitat, és el vehicle amb el qual es genera el clima, l'entorn adequat per a la conversa i la relació improvisada i natural entre els i les joves. A més, el joc de taula treballa unes capacitats i habilitats específiques i útils com a previ per al treball de la igualtat o la solidaritat:

  • Ensenya a escoltar al d'enfront, a perdre i a guanyar, a seguir el torn (les normes del joc pauten això). 
  • Desenvolupa la paciència. 
  • Treballa una capacitat interessant: aprendre a guanyar seguint les normes, a aplicar l'estratègia sense eixir del tauler. 
  • Treballa altres capacitats i habilitats específiques de cada joc.

En resum, els jocs de taula i de rol permeten que les persones desenvolupen un conjunt d'habilitats I competències no sols operatives sinó també, i molt més important, les  habilitats socials, que són les que donen la capacitat de comunicar-se entre uns i altres i de relacionar-se. En aquest moment de pausa en la vida quotidiana d'una jove per un temps encara per definir, és de vital importància utilitzar eines que permeten entrenar i aprendre positivament a relacionar-se per altres medis que no són els habituals com ho és la relació cara a cara. I, encara que la comunicació digital està molt present en la vida d'una adolescent, no pot fer-se de qualsevol manera: És necessari pautar models de comunicació i interacció digital que afavorisquen l'ús responsable de xarxes i de les relacions entre persones que es generen amb elles. 

Confiem en el valor educatiu del joc i com a eina per al desenvolupament personal i social de les persones, actuant com facilitador en el desenvolupament de competències i com promotor de l'alegria així com de la motivació i el clima positiu tan necessari per al procés d'ensenyament-aprenentatge. El joc és relació, expressió, pensament i acció; ens ajuda a desenvolupar tant la tolerància a la frustració (acceptar la derrota) com l'orientació a l'assoliment (perseguir el triomf). En suma, ens ajuda a ser persones tenaces, creatives, interactives i espontànies. 

  • Dia i hora de l’activitat: Tots els dies a les 18 h. i els divendres a les 17
  • Grup d’edat dirigit: 12-30

Instagram

Oci des de casa