L'Aliança per l'Oci Educatiu

L’Aliança per l’Oci Educatiu es proposa com a repte que tothom tinga més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seua vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faça amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construïsca el seu propi itinerari vital.

L’Aliança per l’Oci Educatiu està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats de temps lliure i del tercer sector social, cultural i esportiu de la Comunitat Valenciana així com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa.

L’Aliança per l’Oci Educatiu ha realitzat una crida a la participació dels ens locals, institucions públiques i entitats de la societat civil, fixant com a criteris per a la seua adhesió que assumeixen expressament tant el manifest com els compromisos de participar, es comprometen al desenvolupament d’iniciatives d’Oci Educatiu al propi territori i nomenen representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb L’Aliança per l’Oci Educatiu.

L'Aliança per l'Oci Educatiu

L’Aliança per l'Oci Educatiu