Experiència Carnet Jove

El projecte "Territori IVAJ al web" tracta d'apropar a professionals de l'oci educatiu i d'animació sociocultural al joc de taula des d'una vessant educativa sense oblidar el component socialitzador. És per tant una proposta formativa centrada al col·lectiu proposat però oberta a tota la població.

Objectius 

  • Crear un web d'accés públic referència del joc de taula per a educadors, professionals de l'oci educatiu i l'animació sociocultural. 
  • Oferir una cartera de vídeos curts que expliquen com es juga a cada joc. 
  • Oferir un espai de consultes i resolució de dubtes dels recursos. 

 

Metodología 

Hi ha3 línies de treball amb els jocs de taula: 

  • Jocs de taula Cooperatius. La immensa majoria de jocs tenen un component competitiu. Per això, volem visibilitzar en aquest apartat, jocs únicament cooperatius. 
  • Jocs de taula Educatius. Tots els jocs treballen una o vàries habilitats o components educatius. No obstant, per tal de visibilitzar també aquest aspecte educatiu, farem una selecció de jocs que siguen molt identificatius per treballar algunes d'aquestes habilitats com el càlcul matemàtic, el  llenguatge, l'atenció, l'espacialitat, el pensament lateral, la memòria o la història entre altres. 
  • Jocs de taula expressius i creatius. Per les seues característiques concretes ja que permeten treballar amb grups grans, s'ha fet un apartat especial donat que fomenten la creativitat i el coneixement del grup amb el que es treballa.

Jocs