D'ús subvencionat de les instal·lacions per a Oci Educatiu

L'IVAJ ofereix l'ús dels seus albergs i campaments per a realitzar activitats d'oci educatiu.

Convocatòria Oferta Concertada 2023/2024

Qui pot sol·licitar-ho?

 1. Associacions juvenils
 2. Centres educatius
 3. Universitats
 4. Ajuntaments
 5. Clubs esportius
 6. Associacions culturals
 7. Grups de joves 

Condicions:

 • Mínim de places: 15
 • Edats: entre 7 i 30 anys. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat és podrà incrementar fins als 35 anys.
 • Màxim de nits: 15 

Serveis que comprén: 

- En les instal·lacions tipus albergue els serveis que s'ofereixen són els següents:

 • Allotjament en habitacions compartides, amb llençols
 • Parament de menjador col·lectiu
 • Servei d'alimentació en pensió completa
 • Servei de socorrisme en els albergs que disposen de piscina i en els períodes d'obertura d'esta
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents 

- En les instal·lacions tipus campament els serveis que s'ofereixen són els següents:

 • Allotjament en tendes o cabanyes: inclou matalassos i material divers d'acampada
 • Parament de menjador col·lectiu
 • Servei d'alimentació en pensió completa
 • Servei de socorrisme en els campaments que disposen de piscina i en els períodes d'obertura d'aquesta
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents

VIU L'ESTIU - Del 25 de junio al 17 de septiembre de 2023

Sol·licituds

Els números del sorteig realitzat el 10 de maig de 2023 son: 

 • Altres comunitats autònomes: 4
 • Comunitat Valenciana: 21 

Relacions de sol·licituds presentades fins el 20 d'abril, amb el número marcat a partir del qual es començarà l'adjudicació:

Les sol·licituds és presentaran en el Registre Electrònic de l'IVAJ:

 • Una mateixa entitat només podrà presentar una sol·licitud, des del 6 fins al 20 d'abril de 2023. Si és presentaren més sol·licituds dins del termini indicat, només és tindrà en compte l'última petició.
 • A partir del dia 21 d'abril de 2023 és podran continuar presentant sol·licituds sense que una mateixa entitat puga presentar íntegrament més de 2.

 • En el nom de places sol·licitades s'inclouran les corresponents a les persones de l'equip d'animació.

Esmena i aportació de documentació

Adjudicació i reserva de places

- Sol·licituds presentades fins al 20 d'abril

 • S'ordenaren correlativament per ordre d'entrada, en dues llistes: una llista amb les sol·licituds d'entitats beneficiàries domiciliades en la Comunitat Valenciana, i una altra, amb la resta dels sol·licituds.
 • Transcorregut este termini, és farà pública la llista dels sol·licituds rebudes, amb un número d'ordre assignat, en la web de l'IVAJ i també en les seus de l'IVAJ. S'obrirà un període de 10 dies hàbils per a presentar qualsevol a el·legació. Les al·legacions s'entendran resoltes amb la publicació de la llista definitiva.
 • La sol·licitud per la qual s'iniciarà l'adjudicació de torns i places, és determinarà mitjançant un sorteig públic.

- Sol·licituds presentades a partir del 21 d'abril:

 • És numeraran correlativament, per ordre d'entrada, i s'adjudicaran els torns i places.

VIU L'HIVERN 

Sol·licituds

 • Les sol·licituds és presentaran telemàticament, a partir del 6 d'abril de 2023 i fins a un mes abans del començament de l'estada.

Esmena i aportació de documentació

Adjudicació i reserva de places

Estes sol·licituds és numeraran correlativament, per ordre d'entrada i s'adjudicaren els torns i places.

Altres documents.