Decàleg de l’Aliança per l’Oci Educatiu

L’Aliança per un Oci Educatiu proposa una perspectiva global de l’educació que tinga en compte que s’aprèn i s’educa al llarg i al ample de la vida. Si situem la infància, l’adolescència i la joventut al centre del procés educatiu ens hem ocupar en tots els seus temps vitals.

Les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les persones, és per això que totes les activitats educatives tendiran a avaluar les competències per a la vida, amb independència que es desenvolupen en l’educació formal, com en la no formal.
L’Aliança per un Oci Educatiu proposa ajudar les persones joves, els xiquets i les xiquetes a fer un recorregut de forma personalitzada en funció dels seus interessos i capacitats. Afavorint experiències carregades de significat per al seu creixement personal. L'oci educatiu consolida la identitat intercultural, potencia la dimensió relacional, interioritza valors humans, propícia el gaudiment de la vida i ajuda a superar les desigualtats.
L’Aliança per un Oci Educatiu vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formen part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius siga reconegut i estiga connectat .
L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives. El temps lliure és l’espai desigualtat per excel·lència, donat que moltes persones no tenen les mateixes possibilitats d’accés. L’Aliança per un Oci Educatiu aposta per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal.
Les entitats d’educació en el temps lliure i de voluntariat valencianes sempre han buscat sinergies entre elles, els centres educatius del seu entorn i els professionals de joventut. L’Aliança per l’Oci Educatiu ajudarà a dissenyar camis de diàleg estructurat per posar en marxa projectes d’aprenentatge servei i d’altres que es puguen treballar de manera conjunta.
Hi ha altres sectors de la societat que treballen l’oci educatiu de manera indirecta i que no es poden quedar fora de L’Aliança per l’Oci Educatiu: societats musicals, associacions i federacions esportives, entitats festeres, associacions culturals...

L’Aliança per un Oci Educatiu garantirà una formació bàsica per que tots i totes les professionals que treballen en el sector de l’oci educatiu, tant si ho fan des de la professionalitat com des del voluntariat, tinguen reconegudes les competències necessàries per garantir la qualitat que exigeix este decàleg.

L’Aliança per un Oci Educatiu insta a donar visibilitat a totes les activitats d’oci educatiu, dutes a terme en diferents contextos, social, culturals, festius, esportius... donat que són clau en el respecte de la integritat, la llibertat i l’autonomia de les persones i en la transformació social.

L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació educativa de la comunitat. També per a la cohesió social i la formació de ciutadans. Els ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu i socis decisius en L’Aliança per un Oci Educatiu.