Les avantatges de formar part de L’Aliança per l’Oci Educatiu

  • Possibilitat de fer una sessió de presentació de la iniciativa L’Aliança per l’Oci Educatiua la teua entitat
  • Sessió inicial per contrastar el diagnòstic i el plantejament
  • Sessions de formació
  • Facilitar contactes i visites amb altres experiències
  • Accés a la informació i els recursos als espais web i xarxes
  • Participar en els estudis conjunts per vore l’efectivitat de la iniciativa
  • Participar en la Trobada Anual de L’Aliança per l’Oci Educatiu
  • Visualitzar el teu compromís pel futur del teu municipi