El compromís de les entitats de L’Aliança per l’Oci Educatiu

  • Promoure l’Oci Educatiu al teu municipi amb una programació coordinada i periòdica.
  • Destinar recursos, tant professionals com pressupostaris i d’espais, a les activitats d’oci educatiu.
  • Construir una aliança local amb tots els agents de la comunitat que treballen per la infància, l’adolescència i la joventut.
  • Coordinar-se amb les escoles i instituts per connectar els aprenentatges, dins i fora de l’escola.
  • Promoure i garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i evitar la segregació facilitant l’accés universal a l’oci educatiu.
  • Incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació de la programació.
  • Participar en la sistematització conjunta de les experiències per a elaborar models comuns i generar eines que ajuden a millorar les competències per a la vida de la infància, l’adolescència i la joventut.