Jocs Cooperatius

El projecte “Territori IVAJ al web” on es tracta d’apropar a professionals de l’oci educatiu i d’animació sociocultural al joc de taula des d’un vessant educativa sense oblidar el component socialitzador.

 

Jocs de taula Cooperatiu 

La immensa majoria de jocs tenen un component competitiu. Per això, volem visibilitzar en aquest apartat, jocs únicament cooperatius.